• Giáo trình Công nghệ phục vụ trong khách sạn - Nhà hàng (Tái bản lần thứ 2): Phần 1

  Giáo trình Công nghệ phục vụ trong khách sạn - Nhà hàng (Tái bản lần thứ 2): Phần 1

  Phần 1 giáo trình Công nghệ phục vụ trong khách sạn - Nhà hàng trình bày các nội dung: Công nghệ phục vụ của lễ tân khách sạn, công nghệ phục vụ buồng trong khách sạn, công nghệ phục vụ bàn trong khách sạn - nhà hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   136 p tgc 25/07/2022 12 1

 • Giáo trình Công nghệ phục vụ trong khách sạn - Nhà hàng (Tái bản lần thứ 2): Phần 2

  Giáo trình Công nghệ phục vụ trong khách sạn - Nhà hàng (Tái bản lần thứ 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Công nghệ phục vụ trong khách sạn - Nhà hàng trình bày các nội dung: Công nghệ phục vụ quẩy bar trong khách sạn - nhà hàng, công nghệ phục vụ bếp trong khách sạn - nhà hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   72 p tgc 25/07/2022 6 0

 • Giáo trình Tâm lý khách du lịch (Tái bản lần thứ năm): Phần 1

  Giáo trình Tâm lý khách du lịch (Tái bản lần thứ năm): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Tâm lý khách du lịch" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Một số vấn đề cơ bản về tâm lí học, một số quá trình và thuốc tính tâm lý tiêu biểu, tân lí khách du lịch và các yếu tố ảnh hưởng đến tâm lí khách du lịch, những đặc điểm tâm lí của khách trong tiêu dùng du lịch, những đặc điểm tâm lí cá nhân...

   141 p tgc 25/07/2022 7 0

 • Giáo trình Tâm lý khách du lịch (Tái bản lần thứ năm): Phần 2

  Giáo trình Tâm lý khách du lịch (Tái bản lần thứ năm): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giáo trình "Tâm lý khách du lịch" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Những đặc điểm của khách du lịch theo vùng lãnh thổ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   125 p tgc 25/07/2022 3 0

 • Giáo trình Tin học văn phòng: Phần 1 - Bùi Thế Tâm

  Giáo trình Tin học văn phòng: Phần 1 - Bùi Thế Tâm

  Nội dung cuốn giáo trình "Tin học văn phòng" chia thành 3 chương. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung 2 chương đầu bao gồm:Những khái niệm mở đầu về máy tính, cách dùng Windows XP; hệ soạn thảo văn bản Word 2003. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p tgc 25/07/2022 6 1

 • Giáo trình Tin học văn phòng: Phần 2 - Bùi Thế Tâm

  Giáo trình Tin học văn phòng: Phần 2 - Bùi Thế Tâm

  Sau mỗi phần lý thuyết của các chương trong cuốn giáo trình "Tin học văn phòng" đều rất nhiều bài tập thực hành để học sinh tự làm trong giờ thực hành ở phòng máy, cuối sách cho lời giải các bài tập của chương Excel, cuốn sách rất tiện lợi dùng để dạy và học môn Tin học cho người mới bắt đầu. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn...

   65 p tgc 25/07/2022 5 1

 • Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành quản lý và kinh doanh khách sạn: Phần 1

  Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành quản lý và kinh doanh khách sạn: Phần 1

  Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành quản lý và kinh doanh khách sạn được biên soạn nhằm trang bị cho học sinh một số kiến thức cơ bản về ngôn ngữ và kỹ năng sử dụng tiếng Anh chuyên ngành khách sạn. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   115 p tgc 25/07/2022 4 0

 • Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành quản lý và kinh doanh khách sạn: Phần 2

  Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành quản lý và kinh doanh khách sạn: Phần 2

  Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành quản lý và kinh doanh khách sạn có 10 đơn vị bài học được thiết kế cho một học phần gồm 3 tiến chỉ. Nội dung kiến thức trong giáo trình là những kiến thức cơ bản, cần thiết và quan trọng có liên quan trực tiếp tới thực tiễn công việc trong lĩnh vực quản lý và kinh doanh khách sạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   105 p tgc 25/07/2022 5 0

 • Giáo trình Tổ chức kinh doanh khách sạn : Phần 1

  Giáo trình Tổ chức kinh doanh khách sạn : Phần 1

  (BQ) Phần 1 giáo trình Tổ chức kinh doanh khách sạn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái quát về hoạt động kinh doanh khách sạn, cơ sở vật chất kỹ thuật trong khách sạn, cơ cấu tổ chức khách sạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   133 p tgc 25/07/2022 3 0

 • Giáo trình Tổ chức kinh doanh khách sạn : Phần 2

  Giáo trình Tổ chức kinh doanh khách sạn : Phần 2

  (BQ) Phần 2 giáo trình Tổ chức kinh doanh khách sạn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổ chức hoạt động kinh doanh trong khách sạn, một số chỉ tiêu cư bản đánh giá hoạt động kinh doanh khách sạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   139 p tgc 25/07/2022 3 0

 • Giáo trình Lý thuyết mạch: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết mạch: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Lý thuyết mạch" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các khái niệm và định luật mạch điện, dòng điện hình sine và các mạch cơ bản, ứng dụng số phức giải mạch tuyến tính ở chế độ xác lập điều hòa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p tgc 25/07/2022 5 0

 • Giáo trình Lý thuyết mạch: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết mạch: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Lý thuyết mạch" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quan hệ tuyến tính và các hàm truyền đạt, mạng một cửa tuyến tính, mạng hai cửa tuyến tính, mạng ba pha ở chế độ xác lập điều hòa, những vấn đề cơ bản của quá trình quá độ trong mạch điện, quá trình quá độ mạch tuyến tính đơn giản. Mời các bạn cùng tham...

   82 p tgc 25/07/2022 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số