• Ebook Chính sách về miễn, giảm thuế và hướng dẫn chi tiết thực hiện nghiệp vụ thuế mới nhất: Phần 1

  Ebook Chính sách về miễn, giảm thuế và hướng dẫn chi tiết thực hiện nghiệp vụ thuế mới nhất: Phần 1

  Cuốn sách "Chính sách về miễn, giảm thuế và hướng dẫn chi tiết thực hiện nghiệp vụ thuế mới nhất" phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế và quy trình quản lý hóa đơn điện tử; Chính sách mới nhất về miễn, giảm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 43/2022/QH15...

   222 p tgc 25/06/2024 35 0

 • Ebook Chính sách về miễn, giảm thuế và hướng dẫn chi tiết thực hiện nghiệp vụ thuế mới nhất: Phần 2

  Ebook Chính sách về miễn, giảm thuế và hướng dẫn chi tiết thực hiện nghiệp vụ thuế mới nhất: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách "Chính sách về miễn, giảm thuế và hướng dẫn chi tiết thực hiện nghiệp vụ thuế mới nhất" phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Hướng dẫn chi tiết thực hiện nghiệp vụ kế toán thuế nội địa; Quy định mới hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập...

   210 p tgc 25/06/2024 12 0

 • Ebook Tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin: Phần 1

  Ebook Tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin: Phần 1

  Cuốn sách được kết cấu thành hai phần với tổng cộng 14 chương phù hợp với chương trình đào tạo môn học “Kế toán tài chính học phần 4” cho sinh viên chuyển ngành kế toán - kiểm toán của Học viện Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây!

   66 p tgc 25/06/2024 23 0

 • Ebook Tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin: Phần 2

  Ebook Tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin: Phần 2

  Cuốn sách được chia làm 2 phần chính: Phần thứ nhất gồm 4 chương, trình bày những kiến thức căn bản về phần mềm kế toán và nguyên lý áp dụng phần mềm kế toán vào công tác kế toán doanh nghiệp. Phần thứ hai gồm 10 chương, trình bày và hướng dẫn qui trình thực hành kế toán trên phần mềm kế toán MISA áp dụng cho doanh nghiệp sản xuất kính doanh....

   348 p tgc 25/06/2024 27 0

 • Ebook Hệ thống câu hỏi và bài tập Tài chính doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Hệ thống câu hỏi và bài tập Tài chính doanh nghiệp: Phần 1

  Cuốn sách "Hệ thống câu hỏi và bài tập Tài chính doanh nghiệp" được biên soạn trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc các bài tập Tài chính doanh nghiệp được biên soạn từ những lần trước, bổ sung thêm nhiều bài tập mới, phù hợp với những thay đổi của giáo trình môn học Tài chính doanh nghiệp, cũng như đáp ứng kịp thời quá trình chuyển đổi nền...

   13 p tgc 25/06/2024 32 0

 • Ebook Hệ thống câu hỏi và bài tập Tài chính doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Hệ thống câu hỏi và bài tập Tài chính doanh nghiệp: Phần 2

  Nội dung cuốn sách gồm có 2 phần chính như sau: Phần 1 - Hệ thống câu hỏi ôn tập - Phần này gồm những câu hỏi ôn tập của các chương giúp cho sinh viên ôn tập, thảo luận, từ đó nắm chắc những kiến thức về mặt lý thuyết và tiếp cận với những kiến thức quản lý tài chính trong thực tế. Phần 2 - Hệ thống bài tập - Phần này gồm trên 200 đề...

   176 p tgc 25/06/2024 15 0

 • Ebook Tài chính doanh nghiệp 1: Phần 1

  Ebook Tài chính doanh nghiệp 1: Phần 1

  Cuốn sách "Tài chính doanh nghiệp 1" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: giới thiệu tổng quan về tài chính doanh nghiệp; thờ giá tiền tệ; nguồn tài trợ doanh nghiệp; định giá chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   88 p tgc 25/06/2024 13 0

 • Ebook Tài chính doanh nghiệp 1: Phần 2

  Ebook Tài chính doanh nghiệp 1: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Tài chính doanh nghiệp 1" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: chi phí sử dụng vốn; đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp; quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   107 p tgc 25/06/2024 11 0

 • Ebook Lý thuyết dẻo và mô hình ứng xử của đất: Phần 1

  Ebook Lý thuyết dẻo và mô hình ứng xử của đất: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Lý thuyết dẻo và mô hình ứng xử của đất" do tác giả Trần Quang Hộ biên soạn cung cấp cho người đọc các nội dung: Lý thuyết dẻo trong đất, mô hình sét cam cải tiến mcc; mô hình tổng quát cho sét cố kết thường MIT-E1; mô hình ứng xử của sét quá cố kết MIT-E3. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   112 p tgc 25/06/2024 11 0

 • Ebook Lý thuyết dẻo và mô hình ứng xử của đất: Phần 2

  Ebook Lý thuyết dẻo và mô hình ứng xử của đất: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Lý thuyết dẻo và mô hình ứng xử của đất" cung cấp cho người đọc các nội dung: Mô hình MIT-S1 thống nhất cho đất sét và cát, mô hình đất có cấu trúc, hai mô hình tăng bền động, mô hình sự chuyển động và sụp đổ của cấu trúc hạt đất, mô hình Sekiguchi Ohta.

   176 p tgc 25/06/2024 12 0

 • Ebook Phương pháp tính toán so sánh hiệu quả của vật liệu và kết cấu xây dựng thay thế: Phần 1

  Ebook Phương pháp tính toán so sánh hiệu quả của vật liệu và kết cấu xây dựng thay thế: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách " Phương pháp tính toán so sánh hiệu quả của vật liệu và kết cấu xây dựng thay thế" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Các phương pháp tính toán so sánh hiệu quả của vật liệu kết cấu xây dựng thay thế hiện có; Chương 2 - Phương pháp tính toán so sánh hiệu quả của vật liệu kết cấu xây dựng thay thế theo...

   65 p tgc 25/06/2024 14 1

 • Ebook Phương pháp tính toán so sánh hiệu quả của vật liệu và kết cấu xây dựng thay thế: Phần 2

  Ebook Phương pháp tính toán so sánh hiệu quả của vật liệu và kết cấu xây dựng thay thế: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Phương pháp tính toán so sánh hiệu quả của vật liệu và kết cấu xây dựng thay thế" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 3 - Phương pháp tính toán so sánh hiệu quả kinh tế của vật liệu kết cấu xây dựng thay thế cho một số trường hợp riêng; Chương 4 - Một số tình hình thực tế về phát triển và sử dụng vật...

   55 p tgc 25/06/2024 15 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=tgc
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERtgc200vi