• Giáo trình Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch (Giáo trình dành cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành Du lịch): Phần 1 - Bùi Thanh Thủy

  Giáo trình Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch (Giáo trình dành cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành Du lịch): Phần 1 - Bùi Thanh Thủy

  Mời các bạn cùng tham khảo Giáo trình Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch (Giáo trình dành cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành Du lịch) của tác giả Bùi Thanh Thủy sau đây. Đây là giáo trình nhằm cung cấp đầy đủ cho sinh viên khoa Văn hoá Du lịch nói riêng và sinh viên ngành Du lịch nói chung những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề như...

   174 p tgc 30/11/2022 0 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch (Giáo trình dành cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành Du lịch): Phần 2 - Bùi Thanh Thủy

  Giáo trình Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch (Giáo trình dành cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành Du lịch): Phần 2 - Bùi Thanh Thủy

  Giáo trình Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch gồm 5 chương: Chương 1 - Khái quát về dịch vụ hướng dẫn du lịch, chương 2 - Hướng dẫn viên du lịch, chương 3 - Tổ chức hoạt động hướng dẫn du lịch, chương 4 - Phương pháp hướng dẫn tham quan du lịch theo chuyên đề, chương 5 - Những kỹ năng nghiệp vụ bổ trợ.

   168 p tgc 30/11/2022 0 0

 • Giáo trình Tâm lý du khách (Giáo trình dành cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành Du lịch): Phần 1 - Phan Thị Dung

  Giáo trình Tâm lý du khách (Giáo trình dành cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành Du lịch): Phần 1 - Phan Thị Dung

  Giáo trình Tâm lý du khách (Giáo trình dành cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành Du lịch) gồm 2 phần. Phần 1 sau đây trình bày những vấn đề chung, gồm 3 chương: Chương 1 - Tâm lý học với việc nghiên cứu tâm lý khách du lịch, chương 2 - Đặc điểm tâm lý của khách du lịch, chương 3 - Các yếu tố tác động đến tâm lý khách du lịch.

   62 p tgc 30/11/2022 0 0

 • Giáo trình Tâm lý du khách (Giáo trình dành cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành Du lịch): Phần 2 - Phan Thị Dung

  Giáo trình Tâm lý du khách (Giáo trình dành cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành Du lịch): Phần 2 - Phan Thị Dung

  Tiếp nối phần 1, phần 2 sau đây trình bày đặc điểm xã hội - tâm lý của một số nhóm khách du lịch, gồm hai chương: Chương 4 - Đặc điểm tâm lý khách du lịch là người châu Á, chương 5 - Đặc điểm tâm lý khách du lịch một số nước châu Âu, châu Úc và Bắc Mỹ.

   123 p tgc 30/11/2022 0 0

 • Giáo trình Hướng dẫn thí nghiệm vật liệu xây dựng: Phần 1

  Giáo trình Hướng dẫn thí nghiệm vật liệu xây dựng: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Hướng dẫn thí nghiệm vật liệu xây dựng" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Các thí nghiệm về xi măng, các thí nghiệm về cốt liệu dùng cho bê tông xi măng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p tgc 30/11/2022 0 0

 • Giáo trình Hướng dẫn thí nghiệm vật liệu xây dựng: Phần 2

  Giáo trình Hướng dẫn thí nghiệm vật liệu xây dựng: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Hướng dẫn thí nghiệm vật liệu xây dựng" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: phân tích thành phần hạt cát - đá; tính toán cấp phối bê tông xi măng; phương pháp lấy mẫu, đúc bảo dưỡng mẫu và khoan lấy mẫu; xác định độ dẻo của hỗn hợp bê tông nặng; xác định cường độ chịu nén của bê tông năng theo phương...

   42 p tgc 30/11/2022 0 0

 • Giáo trình Thực tập xử lý nước cấp: Phần 1

  Giáo trình Thực tập xử lý nước cấp: Phần 1

  Giáo trình Thực tập xử lý nước cấp được dùng cho sinh viên ngành môi trường có thể tìm hiểu các phương pháp xử lý ô nhiễm trong nước mặt và nước ngầm như xử lý sắt, xử lý độ cứng trong nước ngầm, xử lý chất rắn lơ lửng trong nước mặt, xử lý chất ô nhiễm hữu cơ trong nước,.... Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham...

   46 p tgc 30/11/2022 0 0

 • Giáo trình Thực tập xử lý nước cấp: Phần 2

  Giáo trình Thực tập xử lý nước cấp: Phần 2

  Giáo trình Thực tập xử lý nước cấp được biên soạn nhằm trang bị những kỹ năng thực hành phân tích đánh giá các chỉ tiêu phân tích đối với xử lý nước, phân tích đánh giá số liệu và xây dựng các phương trình động học cho quá trình xử lý. Từ đó, nắm được quy luật cho từng phương pháp xử lý. MNời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2...

   38 p tgc 30/11/2022 0 0

 • Ebook Giao tiếp tiếng Anh dành cho du khách và hướng dẫn viên du lịch: Phần 1

  Ebook Giao tiếp tiếng Anh dành cho du khách và hướng dẫn viên du lịch: Phần 1

  Cuốn sách "Giao tiếp tiếng Anh dành cho du khách và hướng dẫn viên du lịch" được biên soạn với những tình huống, chủ đề giao tiếp thường gặp trong hoạt động du lịch. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   56 p tgc 30/11/2022 0 0

 • Ebook Giao tiếp tiếng Anh dành cho du khách và hướng dẫn viên du lịch: Phần 2

  Ebook Giao tiếp tiếng Anh dành cho du khách và hướng dẫn viên du lịch: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Giao tiếp tiếng Anh dành cho du khách và hướng dẫn viên du lịch" trình bày các tình huống giao tiếp tiếng Anh tại quán rượu, sử dụng các loại dịch vụ khác nhau, người hướng dẫn, tham quan, ngăn một khách qua đường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p tgc 30/11/2022 0 0

 • Ebook Chế độ làm việc của điêden tàu thủy: Phần 1

  Ebook Chế độ làm việc của điêden tàu thủy: Phần 1

  Cuốn sách "Chế độ làm việc của điêden tàu thủy" nêu lên các chế độ khai thác ổn định của động cơ máy chính tàu thủy, các chế độ làm việc không ổn định như chế độ khởi động, chế độ làm việc khi sóng to, gió lớn. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   58 p tgc 30/11/2022 0 0

 • Ebook Chế độ làm việc của điêden tàu thủy: Phần 2

  Ebook Chế độ làm việc của điêden tàu thủy: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Chế độ làm việc của điêden tàu thủy" cung cấp cho người đọc các nội dung: Các chế độ làm việc không ổn định của động cơ chính tàu thủy, tối ưu hóa chế độ làm việc của Điêden lai chân vịt biến nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   65 p tgc 30/11/2022 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số